Регистриране

Новини


Киберсигурността е споделена отговорност - стартира Европейският месец на киберсигурността 2018В целия ЕС стартира шестото издание на Европейския месец на киберсигурността  (ECSM). Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), Европейската комисия и над 200 партньори от цяла Европа ще провеждат тази кампания през целия месец октомври.

ECSM е годишната кампания на ЕС за повишаване на осведомеността, посветена на популяризирането на киберсигурността сред гражданите и организациите, и осигуряваща актуална информация за сигурността посредством обучения и споделяне на добри практики.

Европейският месец на киберсигурността за 2018 г. е съсредоточен върху четири теми, по една за всяка седмица през октомври:

  • седмица 1—1 октомври до 7 октомври: „Практикувайте основни мерки за киберхигиена",
  • седмица 2—8 октомври до 14 октомври: „Разширете своите цифрови знания и умения",
  • седмица 3—15 октомври до 21 октомври: „Разпознавайте киберизмамите",
  • седмица 4—22 октомври до 28 октомври: „Възникващите технологии и неприкосновеността на личния живот",

Над 400 дейности като конференции, семинари, обучения, общи презентации за потребителите, уеб семинари, кампании онлайн и много други ще се проведат в Европа по време на месеца на киберсигурността, за да се популяризират въпросите на безопасността онлайн. Днес ENISA, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии" на Европейската комисия и държавите членки ще разпространят видеоклип с послания от водещи експерти от цяла Европа за повишаване на осведомеността за кампанията.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар, отбеляза: „Нашето цифрово общество и икономика могат да процъфтяват само ако съществува достатъчно доверие, а то изисква солиден потенциал в областта на киберсигурността —  както технологичен, така и човешки и правен. Въпросът е от значителен интерес за редица участници, към които е насочена кампанията на ECSM — от професионалистите в областта на сигурността до обикновените граждани".

Европейският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Киберсигурността е предизвикателство, но и възможност за Европа. Колкото по-силни сме в предотвратяването и отпора на киберзаплахите, толкова по-добре за конкурентоспособността на нашите предприятия и сигурността на нашите граждани. Европейският месец на киберсигурността действително подчертава, че всеки носи отговорност и може да допринесе за сигурен цифров единен пазар".

Изпълнителният директор на ENISA Удо Хелмбрехт допълни: „В глобален план до 2019 г. се очаква финансовите щети, предизвиквани ежегодно от софтуер за изнудване, да надхвърлят 11,5 милиарда щатски долара, лицата, които могат да станат обект на атака се очаква да достигнат 6 милиарда до 2022 г., и въпреки това броят на незаетите работни места в областта на киберсигурността се очаква да се утрои. Това са условия за колосална катастрофа. ECSM е поела задачата да обърне тези тенденции, като повишава осведомеността за заплахите за киберсигурността и предлага решения за организации и граждани."

Официалният уебсайт на кампанията е www.cybersecuritymonth.eu. Там потребителите могат да намерят съвети и предложения на 23 езика, да се запознаят с материали за повишаване на осведомеността и да получат достъп до хранилището на ECSM на координаторите от всички държави членки. Те могат и да проверят познанията си с актуализираната викторина по киберсигурност. Уебсайтът съдържа също интерактивна карта, от която хората могат да разберат какви дейности се организират във всеки град.

Следващата седмица темата е „Практикувайте основни мерки за киберхигиена". Целта ѝ е да подпомогне обществеността при установяването и поддържането на ежедневни практики, проверки и цялостно поведение, които осигуряват безопасност онлайн.

Контекст: Месецът на киберсигурността се организира от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Европейската комисия и над 300 партньори от цяла Европа — представители на местната и централната власт, университети, мозъчни тръстове, неправителствени организации, професионални сдружения.

„Киберсигурността е отговорност на всеки. Спри! Помисли. След това се свържи." Последвайте кампанията в Twitter @CyberSecMonth и използвайте хаштаговете #CyberSecMonth, #OctoberNIS и #CyberAware.


28.9.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS